IBCE activiteiten

Onze activiteiten

Bij ons vormt educatie het primaire aandachtspunt. Kennis is niet alleen macht, maar voor jongeren een onmisbare sleutel voor de toekomst. We werken vooral met groepen waarvan de leden woonachtig zijn in de wijk Prinsenhof in Leidschendam. Onder de groepen is de jeugd van 6 tot 18 jaar onze primaire doelgroep en daaronder vooral de kinderen uit migranten- en vluchtelingen gezinnen, die een grote afstand hebben tot de Nederlandse samenleving. IBCE schept graag meerwaarde voor deze kinderen en hun gezin.

Huiswerkbegeleiding

Onderwijs vormt een essentiële schakel in de ontwikkeling van mensen, maar vooral voor de jongeren. Wie geen of weinig onderwijs heeft genoten, kan veelal niet volwaardig deelnemen aan het maatschappelijk verkeer.

Schoolloopbaanbegeleiding

De Studieloopbaan begeleiding is ook ingezet voor leerlingen uit het voorgezet onderwijs (VMBO, MBO en VO) in Leidschendam. De leerlingen werken in groepen en onder toezicht aan hun huiswerk.

Huiskamerproject

Stichting IBCE helpt kinderen en jongeren hun eigen capaciteiten te ontdekken en deze vervolgens te ontplooien door hen de nodige competenties en sociale vaardigheden te helpen ontwikkelen. Met deze competenties en vaardigheden kunnen zij in de samenleving als betrokken burgers hun verantwoordelijkheid dragen.

Multiculturele maaltijd

Met onze multiculturele maaltijden brengt Stichting IBCE ontmoetingen tussen ouderen van alle culturen tot stand. Het doel van dit project is om ouderen, migranten/vluchtelingen en vrouwen uit diverse culturen een ontmoetingsplek te geven in het wijkcentrum de Plint.

Financiële Educatie

Het doel is kinderen te leren met geld om te gaan en daarbij goede keuzes te maken. Kinderen die al jong leren kiezen waaraan zij hun geld uitgeven, komen later minder vaak in financiële problemen. Daarom is financiële educatie belangrijk. Het gaat om hun toekomst met minder geldzorgen.

Kinderen en Techniek

Stichting IBCE helpt kinderen en jongeren hun eigen capaciteiten te ontdekken en deze vervolgens te ontplooien door hen de nodige competenties en sociale vaardigheden te helpen ontwikkelen. Met deze competenties en vaardigheden kunnen zij in de samenleving als betrokken burgers hun verantwoordelijkheid dragen.

Tekenen en Schilderen

In het kader van de Brede School activiteiten organiseert Stichting IBCE in samenwerking met Stichting Sport en Welzijn Leidschendam-Voorburg de cursus “tekenen en schilderen”. Deze cursus levert een bijdrage aan het ontdekken van de eigen creativiteit van de kinderen.

Internationale Vrouwendag

Sinds 2001 wordt met groot succes door St. IBCE en verschillende organisaties in Leidschendam-Voorburg, de viering van Internationale Vrouwendag georganiseerd. Inmiddels mag gesproken worden van een traditie. De laatste bijeenkomsten van vrouwendag viering 2013, 2014, 2015 en 2016 is samen met stichting Woej georganiseerd. Er waren elk jaar maar liefst 250 á 300 vrouwen en 50 kinderen aanwezig.

Wegwijs

IBCE helpt sinds 2002 vrouwen op weg in de gemeente. De onderwerpen hebben te maken met het dagelijkse leven van de deelneemster.

Wegwijs is geen inburgeringscursus maar heeft een eigen functie naast de bestaande inburgeringscursussen.

Zomeractiviteiten Vluchtelingenkinderen

Van 8 juli tot 23 augustus 2017 heeft stichting IBCE zomeractiviteiten georganiseerd voor de vluchtelingkinderen én hun ouders. Deze vluchtelingkinderen en hun ouders zijn de statushouders die sinds 2015 in de gemeente Leidschendam- Voorburg wonen.

Welkom hier 2015

Stichting IBCE heeft : Welkom Hier Leidschendam-Voorburg evenement voor en met vluchtelingen mee georganiseerd. Bijna 500 bezoekers op Welkom Hier Leidschendam-Voorburg evenement voor en met vluchtelingen “Omarm elkaar, in een samenleving waarin iedereen welkom is.

project kans

Activiteiten ter ondersteuning van statushouders gezinnen in de gemeente Leidschendam-Voorburg. In de afgelopen vijf jaar zijn ruim 500 statushouders met een vluchtelingenachtergrond in de gemeente Leidschendam-Voorburg komen wonen. Dit jaar zien we vooral veel gezinshereniging, waarbij kinderen en een ouder naar Nederland komen. Met het project Kans biedt IBCE een samenhangend activiteitenaanbod ter ondersteuning van deze gezinnen, met speciale aandacht voor de kinderen en jongeren. Belangrijke onderdelen zijn taalbegeleiding voor kinderen, huiswerkbegeleiding en maatjes voor jongeren, en themabijeenkomsten voor ouders en gezinnen.
Stichting IBCE
[email protected]
06 5534 4469
Copyright 2017 - IBCE- All Rights Reserved
Deze site wordt gesponsored door Exepta