Wordt u ook een supporter van Stichting IBCE?

Middels uw donatie kunnen wij onze activiteiten voortzetten.

Steun ons...

Wordt u ook een supporter van Stichting IBCE?
Middels uw donatie kunnen wij onze activiteiten voortzetten.
Middels uw donatie kunnen wij onze activiteiten voortzetten.

U kunt doneren naar:
T.n.v. Stichting IBCE
NL14RABO0127661018

Ondersteuning

Het bieden van ondersteuning aan kinderen en jongeren in de gemeente Leidschendam-Voorburg, vooral in gezinnen met een sociaal (economisch) kwetsbare positie

Activiteiten

Helpen met school vormende- en ondersteunende activiteiten ter bevordering van een betere uitgangspositie in de Nederlandse samenleving

Begeleiden

Begeleiden van nieuwe Nederlandse vrouwen in de gemeente Leidschendam-Voorburg met een vluchteling- of migrantenachtergrond door ze wegwijs te maken in de Nederlandse samenleving.

Bevorderen

Bevordereren van contacten tussen autochtone inwoners en nieuwkomers in de gemeente door het organiseren van interculturele activiteiten

Educatie

IBCE ziet educatie als een van haar belangrijkste invalshoeken, het betrekken van de ouders bij onze onderwijsgerelateerde activiteiten voor kinderen vormt hierbij een groot onderdeel.

Doelgroep

De jeugd van 6 tot 18 jaar onze primaire doelgroep en daaronder vooral de kinderen uit migranten- en vluchtelingen gezinnen

Onze sponsors

Dankzij de giften van een flink aantal sponsoren kunnen we ook dit jaar weer een prachtig programma voorschotelen.

Actie Pepernoot.nl

Met Actie Pepernoot zorgen wij ervoor dat kinderen die in armoede opgroeien tóch een cadeautje krijgen op pakjesavond, want voor 1 op de 8 kinderen is dit helemaal niet zo vanzelfsprekend.

Fonds Sluyterman van Loo

Binnen onze thematische programma’s financieren wij al dan niet meerjarige projecten rond een maatschappelijk relevant en actueel onderwerp.

Fundatie Van Den Santheuvel,Sobbe

De Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe ondersteunt organisaties die zich inzetten voor mensen die het moeilijk hebben in onze maatschappij.

Gemeente Leidschendam-Voorburg

Het Vrijwilligerspunt brengt organisaties en vrijwilligers bij elkaar. Wij informeren, adviseren en ondersteunen vrijwilligersorganisaties om hun werk met vrijwilligers goed te kunnen uitvoeren.

Exepta web en cloud

Verantwoordelijk voor deze website. Kies voor een betrouwbare partner voor uw online concepten. Exepta blijft nieuwsgierig naar de mogelijkheden en nieuwe technieken.

Haella Stichting

Al bijna 50 jaar steunt de Haëlla Stichting solidaire, barmhartige, soms conventionele, vaak kleinschalige projecten in binnen- en buitenland. Inspirerende projecten die veelal kwetsbare mensen helpen, mensenrechten beschermen, een duurzame samenleving realiseren en de wereldvrede bevorderen.

Kansfonds

Elk jaar steunen we ruim 500 projecten waarvan wij geloven dat zij werkelijk het verschil maken. Ze helpen mensen omzien naar de kwetsbaarsten in onze samenleving, zodat niemand buitengesloten raakt. En zijn opgezet door betrokken mensen die iets willen doen voor de ander.

Koepelfonds

De stichting wil de sociale contacten binnen de gemeente Leidschendam-Voorburg bevorderen, de gemeenschapszin in deze gemeente en de vitaliteit van de samenleving versterken en de participatie van instellingen en inwoners aan de samenleving ondersteunen.

Leidschendamse Business Club

De leden van LBC Businessclub vertegenwoordigen toonaangevende bedrijven in Leidschendam-Voorburg of directe omgeving. De leden van de businessclub vormen met elkaar een actief en hecht netwerk. Naast de netwerkfunctie heeft de club nog een andere doelstelling: het ondersteunen van culturele en maatschappelijke doelen in de regio.

Nationale Fonds Kinderhulp

Kinderhulp helpt kinderen die in ons land in armoede opgroeien. Wij vinden dat zij er ook bij moeten horen, maar helaas is dit voor 1 op de 8 kinderen niet zo vanzelfsprekend. Dat zijn 421.000 kinderen die niet kunnen meedoen met leeftijdsgenootjes en volwassen zorgen hebben.

Oranje Fonds

Het Oranje Fonds versterkt projecten die mensen echt met elkaar verbinden. Dat doen we met geld, aandacht en advies.
"NLdoet, de grootste

Van Ravesteyn Fonds

Maatschappelijke en culturele activiteiten bevorderen. Dit betreft alleen de activiteiten waar de gemeente niet (voldoende) aan bijdraagt. Ook organisaties moeten afkomstig zijn uit Leidschendam of Stompwijk.

Rabobank

Nederland telt ruim 250.000 verenigingen en stichtingen. Of ze nu groot zijn of klein, de Rabobank vindt het belangrijk om ze te ondersteunen. We dragen ons steentje bij aan lokale initiatieven, bieden een kortingsregeling en geven hulp bij uw organisatie en financiën.

Roomsch Catholijk Oude Armen Kantoor (RCOAK)

Stichting RCOAK (Roomsch Catholijk Oude Armen Kantoor) is een Amsterdams charitatief vermogensfonds gevestigd in een van de twee hofjes van Stichting RCOAK, 'Liefde is het Fondament', aan de Keizersgracht te Amsterdam. 

Rotary Voorburg

Rotary Club Voorburg-Vliet bestaat momenteel uit 26 betrokken en enthousiaste leden. De leden willen zich, vanuit beroep en bedrijf, actief en gepassioneerd inzetten voor de maatschappij. Enerzijds betekent dit dat goede doelen in binnen- en buitenland worden ondersteund. Anderzijds het uitwisselen van kennis en ervaring binnen en buiten de club.

Stichting Boschuysen

Sinds 1754 beheert het bestuur ook het vermogen van de Fundatie van de Vrijvrouwe van Renswoude te 's Gravenhage (zie geschiedenis en links). De Burgemeester van ’s-Gravenhage is sinds de stichting van de Fundatie “Auditeur van rekening”. In die hoedanigheid gaat hij de jaarrekeningen na en overtuigt zich van een juiste gang van zaken bij beide stichtingen.

Stichting Fonds 1818

Fonds 1818 geeft donaties aan stichtingen en verenigingen zonder winstoogmerk ten behoeve van projecten gericht op de inwoners van de regio. onds 1818 maakt ook kleine particuliere initiatieven mogelijk via het Minitiatief. Voor projecten van deze groepjes van minimaal drie enthousiaste initiatiefnemers zijn donaties van maximaal 3.000 euro beschikbaar.

Stichting Zonnige Jeugd

In 1946 richtte Mevrouw A.D.M. van Heemskerck van Beest - van der Hagen de Stichting op met het doel om kinderopvangtehuizen in Amsterdam en andere instellingen op het gebied van jeugdzorg financieel te ondersteunen. De middelen daartoe verkreeg zij uit de door haar in diezelfde periode op het oude Schiphol gestarte souvenirwinkel, waarvan de aandelen werden gehouden door de Stichting.

Tijtgatfonds (Ars Donandi)

Ars Donandi is een koepelstichting voor fondsen op naam met charitatieve doeleinden.

De kunst van het geven, van het blijvend geven. Daar zorgt Ars Donandi voor namens iedere particulier en elke instelling die bij ons een fonds op naam heeft opgericht. Onze stichting geeft onderdak en ondersteuning aan iedereen die zich thuis voelt bij onze doelstelling en werkwijze.

Vlietwensen

Vlietwensen financiert initiatieven voor en door bewoners uit Leidschendam-Voorburg. Alle bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties uit de gemeente kunnen een aanvraag voor financiering van een initiatief indienen. Vlietwensen kent een bedrag toe, als aan alle voorwaarden is voldaan.

Exepta web en cloud

Verantwoordelijk voor deze website. Kies voor een betrouwbare partner voor uw online concepten. Exepta blijft nieuwsgierig naar de mogelijkheden en nieuwe technieken.
sun linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram