12 augustus 2019

EEN VERBINDEND CULTUREEL FEEST

Op zaterdag 17 augustus van 13:00 tot 16:00 uur organiseert Stichting IBCE samen met buurt bewoners  EEN VERBINDEND CULTUREEL FEEST voor de  kinderen en hun ouders van de wijk Prinsenhof.

Op verzoek van enkele buurtbewoners gaat stichting IBCE het Offerfeest (Eid-al-Adha) vieren met kinderen en hun ouders in Prinsenhof te Leidschendam. Wijk Prinsenhof is de meest multiculturele wijk van Leidschendam, er wonen ongeveer 80 verschillende nationaliteiten en

Wat is het Offerfeest:

Het Offerfeest is een belangrijke islamitische feestdag. Moslims vieren dit feest ter nagedachtenis aan Abraham (Ibrahim) die God gehoorzaamde door zijn zoon (Ismaël) te offeren. Dit jaar vieren de moslims het Offerfeest van 11 t/m 15 augustus.

De betekenis van dit feest gaat terug op fragmenten uit de Thora, Bijbel en Koran.

Waarom organiseren wij het Offerfeest:

De viering is bedoeld om de integratie, participatie en acceptatie van en in de Nederlandse samenleving te versterken en daarmee ook een manier om wederzijdse vooroordelen op een positieve manier te verkleinen. Samen eten, dansen en elkaar kennis laten maken met elkaar en elkaars culturele tradities en gebruiken helpt mensen om dichter tot elkaar te komen, vooroordelen weg te nemen en toenadering tot elkaar te bevorderen. Door ontmoeting kunnen bovendien nieuwe vriendschappen ontstaan en wordt het sociale netwerk groter.

Op mondiaal niveau groeit het inzicht dat de dialoog tussen de verschillende godsdiensten en het onderlinge begrip daarvoor van het grootste belang is voor de wereldvrede.

Het Offerfeest gaat niet alleen om eten, drinken en nieuwe kleren dragen; het is meer dan dat. Het is ook het feest van zelfdiscipline, zelfreflectie en de bewustwording van de voorzieningen die wij als mensen hebben.

Het is een feest van samen zijn, delen met elkaar en aan de armen denken. Door middel van het samenzijn willen we juist een boodschap zenden dat wij - ongeacht wat er zich afspeelt in de wereld - in harmonie en vrede met elkaar kunnen samenleven, met elkaar kunnen delen en elkaar beter willen leren kennen en begrijpen.

Waar: In Prinsenhof Park, Leidschendam

De viering van het Offerfeest zal met een financiële bijdrage van WIJDOENNU. MEE worden gerealiseerd.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram