11 november 2021

Emoties herkennen

Hoe kan je zien hoe een ander zich voelt zonder dat je met elkaar praat? Door te kijken naar iemands gezichtsuitdrukking kom je al een heel eind. Het lezen van iemand emoties is belangrijk maar misschien nog wel belangrijker als je elkaars taal nog niet goed verstaat en spreekt.

De kinderen van de taalbegeleiding van Project Kans kregen daarom twee lessen om emoties te herkennen en te benoemen. Tijdens de lessen beeldden de kinderen diverse emoties uit en leerden de daarbij passende woorden. Als iemand blij is, kan je dat onder andere zien aan de mond die ophoog gekruld is: de ander lacht. Iemand die fronst is meestal boos en iemand met grote ogen en een open mond is meestal verbaasd.

Aan de hand van een twintigtal voorbeelden, vertelden de kinderen hoe zij zich voelen in bepaalde situaties. Omar: 'ik ben blij als ik een cadeautje krijg en ik ben bang als het onweert'. Een andere opdracht in de lessen over emoties was het benoemen van je emotie bij muziekstukken. Dit mocht met woorden, met tekeningen of met kleuren. De emoties liepen soms uiteen: wat de één boos vond, vond de ander verdrietig of wat de één blij vond, vond de ander zenuwachtig. Over het liedje van Deep Purple waren de kinderen het unaniem eens: 'Dat is een boos liedje, juf.'

Ali maakte een tekening van de emoties verdriet en beeldde de emotie uit. Gelukkig kon hij daarna weer lachen.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram