31 augustus 2020

Na de zomervakantie start de Huiswerkbegeleiding en Huiskamerproject (Creatieve werkruimte) van Stichting IBCE weer!

Oproep: Voor de komende maanden hebben wij hard vrijwilligers nodig voor de huiswerkbegeleiding omdat wij vanwege corona kleiner groepen leerlingen kunnen begeleide. Belangstellenden kunnen direct contact opnemen met de heer Cemil Cenk Altay via [email protected] of 06 40805120.

Stichting IBCE organiseert elke maandag- en woensdagavond van 18.00 tot 20.00 uur huiswerkbegeleiding voor leerlingen in het voortgezet onderwijs. In het voormalige gebouw van basisschool Trampoline (Valkhof 67, Leidschendam) kunnen zij in een rustige omgeving en onder deskundige begeleiding huiswerk maken, proefwerken leren en een eventuele taalachterstand wegwerken.

Voor de basisschool leerlingen is er bijles op de zaterdagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur.

Huiskamerkamer project is op woensdagmiddag van 12.30 uur tot 17 uur.

IBCE richt haar activiteiten op ontmoetingen tussen ’oude’ en ‘nieuwe’ Nederlanders in Leidschendam-Voorburg, met bijzondere aandacht voor kinderen, jongeren en vrouwen die in een achterstandspositie verkeren.

I.v.m. Corona kunnen wij maximaal 20 kinderen ontvangen, alle corona maatregelen worden nageleefd.

“Wij willen leerlingen de mogelijkheid bieden zich optimaal te ontwikkelen”, licht begeleider Cemil Altay toe. “Ook leerlingen die een eindsprint willen inzetten om het jaar goed af te sluiten zijn op de maandag- en woensdagavonden van harte welkom.”  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer Cemil Cenk Altay via [email protected] of 06 40805120.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram