Over Stichting IBCE

De Stichting Interculturele Bevordering Contact & Educatie (IBCE) is een multiculturele welzijnsorganistie, opgericht in augustus 2001 door allochtone en autotochtone studenten uit het Hoger en wetenschappelijk onderwijs.
Doneer aan de stichting

Over Stichting IBCE

De Stichting Interculturele Bevordering Contact & Educatie (IBCE) is een multiculturele welzijnsorganistie, opgericht in augustus 2001 door allochtone en autotochtone studenten uit het Hoger en wetenschappelijk onderwijs. Al sinds de oprichting brengen wij diverse groepen mensen binnen de gemeente Leidschendam-Voorburg bij elkaar. Onze activiteiten variëren van huiswerkbegeleiding tot Internationale vrouwendag, maar bij ons is iedereen welkom. 

Wij richten onze activiteiten op ontmoetingen tussen 'oude' en 'nieuwe' Nederlanders in Leidschendam-Voorburg, met bijzondere aandacht voor kinderen, jongeren en vrouwen(vluchtelingen) die in een achterstandspositie verkeren.

De werkzaamheden van de Stichting vinden plaats op het snijvlak van de privewereld van de jongeren, het gezin en de school. De relatie van de stichting met de doelgroep is direct: de vrijwilligers die de activiteiten uitvoeren behoren vaak zelf tot de doelgroep of komen daaruit voort. Door ouders van allochtone leerlingen, scholen en de leerlingen zelf is in gesprekken geconstateerd dat er een grote kloof bestaat tussen de schoolwereld en de prive-omgeving van de leerlingen. Ook ervaringen van de vrijwilligers van de Stichting (veelal uit de allochtone gemeenschap) bevestigen deze kloof. De scholen en de ouders waren en zijn, ieder afzonderlijk, niet in staat deze kloof te overbruggen. Allochtone vrouwen komen vaak uit een samenleving waar de vrouw minder actief deelneemt aan de maatschappij. Dat maakt het voor deze vrouwen moeilijker hun weg te vinden in de Nederlandse samenleving. 

Stichting IBCE is verder actief in het maatschappelijke veld en richt zich onder meer op actuele thema's, het sociale leven, (vrouwen-) emancipatie, participatie, de interculturele dialoog en inburgering. Wij zijn geen religieuze instelling en zijn daar dan ook niet aan gelieerd. We geloven in een multiculturele samenleving waarin mensen in harmonie samenleven en kennis met elkaar maken.

We laten nieuwe en gevestigde Leidschendam-Voorburgers met elkaar kennis maken op het gebied van kunst en cultuur (bijv. d.m.v. film, kleding en koken), (culturele)feesten en door het organiseren van activiteiten vóór en dóór jongeren. Wilt u meer informatie over onze activiteiten, klik hier.

Wij verrichten onze werkzaamheden op het snijvlak van de privéwereld van jongeren, het gezin en de school. Wij merken vaak dat de mensen voor wie wij ons werk doen, ons gedachtegoed ook willen uitdragen. Dit resulteert erin dat de mensen voor wie wij ons inzetten, zich graag opwerpen als vrijwilligers voor diverse activiteiten.

Vanzelfsprekend zijn wij onze vrijwilligers en sponsoren erg dankbaar dat wij ons werk met veel voldoening kunnen uitvoeren. 

IBCE is een erkende Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Onze doelstellingen
Bij ons vormt educatie het primaire aandachtspunt. Kennis is niet alleen macht, maar voor jongeren een onmisbare sleutel voor de toekomst. We werken vooral met groepen waarvan de leden woonachtig zijn in de wijk Prinsenhof in Leidschendam. Onder de groepen is de jeugd van 6 tot 18 jaar onze primaire doelgroep en daaronder vooral de kinderen uit migranten- en vluchtelingen gezinnen, die een grote afstand hebben tot de Nederlandse samenleving. IBCE schept graag meerwaarde voor deze kinderen en hun gezin.

Enkele doelstellingen van Stichting IBCE:

Het bieden van ondersteuning aan kinderen en jongeren in de gemeente Leidschendam-Voorburg, vooral in gezinnen met een sociaal (economisch) kwetsbare positie 
Helpen met school vormende- en ondersteunende activiteiten ter bevordering van een betere uitgangspositie in de Nederlandse samenleving
Begeleiden van nieuwe Nederlandse vrouwen in de gemeente Leidschendam-Voorburg met een vluchteling- of migrantenachtergrond door ze wegwijs te maken in de Nederlandse samenleving waardoor zij vervolgens hieraan zelfstandig deel kunnen nemen. Dat doen we middels cursussen, informatiebijeenkomsten, kennismakingen door culturele avonden en excursies
Bevordereren van contacten tussen autochtone inwoners en nieuwkomers in de gemeente door het organiseren van interculturele activiteiten 
IBCE ziet educatie als een van haar belangrijkste invalshoeken, het betrekken van de ouders bij onze onderwijsgerelateerde activiteiten voor kinderen vormt hierbij een groot onderdeel. Dit geldt zowel voor hun betrokkenheid bij het schoolonderwijs als bij de educatieve gezinssituatie. Hoe ga je goed om met geld? Hoe leer ik plannen en mijn huiswerk tijdig af te ronden? Onze stichting helpt hierbij graag.

Maar ook voor individuele problemen kan men bij IBCE terecht. We streven naar een betere, meer geïntegreerde positie van deze kinderen, zodat zij een hogere graad van zelfredzaamheid verwerven binnen de huidige samenleving.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram