Ondersteuning statushouders

Activiteiten ter ondersteuning van statushouders gezinnen in de gemeente Leidschendam-Voorburg

In de afgelopen vijf jaar zijn ruim 500 statushouders met een vluchtelingenachtergrond in de gemeente Leidschendam-Voorburg komen wonen. Dit jaar zien we vooral veel gezinshereniging, waarbij kinderen en een ouder naar Nederland komen. Met het project Kans biedt IBCE een samenhangend activiteitenaanbod ter ondersteuning van deze gezinnen, met speciale aandacht voor de kinderen en jongeren. Belangrijke onderdelen zijn taalbegeleiding voor kinderen, huiswerkbegeleiding en maatjes voor jongeren, en themabijeenkomsten voor ouders en gezinnen.

Het kernwoord van het project = (Zelf)vertrouwen

  • Vertrouwen in eigen kunnen, ontdekken talenten
  • Vertrouwen in de samenleving door uitleg, uitwisseling en ontmoeting
  • Vertrouwen in vaardigheden in relatie tot de nieuwe omgeving: het versterken van kennis en vaardigheden om de weg te vinden in de samenleving en contacten te leggen.

Voor een overzicht van alle activiteiten van project Kans en meer informatie: ACTIVITEITEN

Download hier de flyers (Nederlands, Arabisch, Tigrinya):

DEELNAME IS GRATIS Het Kans programma wordt mogelijk gemaakt door: Fonds 1818, Kansfonds, Oranje Fonds, Rabobank Stimuleringsfonds, de gezamenlijke religieuzen in Nederland via KNR - Projecten in Nederland (PIN), Stichting Het R.C. Maagdenhuis, Gemeente Leidschendam-Voorburg, Van Ravesteyn Fonds en Nationaal Fonds Kinderhulp.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram