IBCE activiteiten

Onze activiteiten

Bij ons vormt educatie het primaire aandachtspunt. Kennis is niet alleen macht, maar voor jongeren een onmisbare sleutel voor de toekomst. We werken vooral met groepen waarvan de leden woonachtig zijn in de wijk Prinsenhof in Leidschendam. Onder de groepen is de jeugd van 6 tot 18 jaar onze primaire doelgroep en daaronder vooral de kinderen uit migranten- en vluchtelingen gezinnen, die een grote afstand hebben tot de Nederlandse samenleving. IBCE schept graag meerwaarde voor deze kinderen en hun gezin.
23 december 2017
Tekenen en Schilderen

In het kader van de Brede School activiteiten organiseert Stichting IBCE in samenwerking met Stichting Sport en Welzijn Leidschendam-Voorburg de cursus “tekenen en schilderen”. Deze cursus levert een bijdrage aan het ontdekken van de eigen creativiteit van de kinderen. De cursus vindt plaats onder leiding van een vakbekwame docent die gespecialiseerd is in het lesgeven en […]

Read More
23 december 2017
Kinderen en Techniek

In samenwerking met de Buurtsportcoach van Sport en Welzijn biedt Stichting IBCE de cursus Kinderen en Techniek aan kinderen van 7 tot 12 jaar. Het uitgangpunt van deze cursus is om kinderen vanaf jonge leeftijd kennis te laten maken met de beginselen van techniek. Door het aanbieden van diverse vormen, begeleidt door een gediplomeerd docent […]

Read More
23 december 2017
Financiële Educatie

Het doel is kinderen te leren met geld om te gaan en daarbij goede keuzes te maken. Kinderen die al jong leren kiezen waaraan zij hun geld uitgeven, komen later minder vaak in financiële problemen. Daarom is financiële educatie belangrijk. Het gaat om hun toekomst met minder geldzorgen. Onderwerpen die behandeld worden: kennismaken met financiële […]

Read More
23 december 2017
Multiculturele maaltijd

Met onze multiculturele maaltijden brengt Stichting IBCE ontmoetingen tussen ouderen van alle culturen tot stand. Het  doel van dit project is om ouderen, migranten/vluchtelingen en vrouwen uit diverse culturen een ontmoetingsplek te geven in het wijkcentrum de Plint. We willen de afstand tussen migranten-  en autochtone ouderen uit de wijk verminderen  door hen met elkaar in […]

Read More
23 december 2017
Huiskamerproject

Stichting IBCE helpt kinderen en jongeren hun eigen capaciteiten te ontdekken en deze vervolgens te ontplooien door hen de nodige competenties en sociale vaardigheden te helpen ontwikkelen. Met deze competenties en vaardigheden kunnen zij in de samenleving als betrokken burgers hun verantwoordelijkheid dragen. Het project is niet vrijblijvend, want van de kinderen wordt verwacht dat […]

Read More
23 december 2017
Studieloopbaan begeleiding

De Studieloopbaan begeleiding is ook ingezet voor leerlingen uit het voorgezet onderwijs (VMBO, MBO en VO) in Leidschendam. De leerlingen werken in groepen en onder toezicht aan hun huiswerk. Individuele begeleiding vindt ook plaats indien een leerling achterstand heeft met een bepaald vak. Door deze intensieve begeleiding heeft Stichting IBCE bijgedragen aan een verbetering van […]

Read More
23 december 2017
Huiswerkbegeleiding

Onderwijs vormt een essentiële schakel in de ontwikkeling van mensen, maar vooral voor de jongeren. Wie geen of weinig onderwijs heeft genoten, kan veelal niet volwaardig deelnemen aan het maatschappelijk verkeer. Groep 3 tm/5 Voor leerlingen van het basisonderwijs is voor kinderen uit de groepen 3 t/m 5 vooral ingezet op verbetering van taal en […]

Read More
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram