IBCE activiteiten

Onze activiteiten

Bij ons vormt educatie het primaire aandachtspunt. Kennis is niet alleen macht, maar voor jongeren een onmisbare sleutel voor de toekomst. We werken vooral met groepen waarvan de leden woonachtig zijn in de wijk Prinsenhof in Leidschendam. Onder de groepen is de jeugd van 6 tot 18 jaar onze primaire doelgroep en daaronder vooral de kinderen uit migranten- en vluchtelingen gezinnen, die een grote afstand hebben tot de Nederlandse samenleving. IBCE schept graag meerwaarde voor deze kinderen en hun gezin.
23 december 2017
Studieloopbaan begeleiding

De Studieloopbaan begeleiding is ook ingezet voor leerlingen uit het voorgezet onderwijs (VMBO, MBO en VO) in Leidschendam. De leerlingen werken in groepen en onder toezicht aan hun huiswerk. Individuele begeleiding vindt ook plaats indien een leerling achterstand heeft met een bepaald vak. Door deze intensieve begeleiding heeft Stichting IBCE bijgedragen aan een verbetering van […]

Read More
23 december 2017
Huiswerkbegeleiding

Onderwijs vormt een essentiële schakel in de ontwikkeling van mensen, maar vooral voor de jongeren. Wie geen of weinig onderwijs heeft genoten, kan veelal niet volwaardig deelnemen aan het maatschappelijk verkeer. Groep 3 tm/5 Voor leerlingen van het basisonderwijs is voor kinderen uit de groepen 3 t/m 5 vooral ingezet op verbetering van taal en […]

Read More
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram