Huisregels van Stichting IBCE 

St. IBCE heeft een brede maatschappelijke functie. Het bestuur streeft ernaar dat alle medewerkers, vrijwilligers, stagiairs gebruikers van ruimten en bezoekers zich zowel welkom als veilig voelen. 
 

 • Aan medewerkers, vrijwilligers, stagiairs, gebruikers van ruimten en bezoekers, die naar de mening van het bestuur  persoonlijke, politieke en/of religieuze uitlatingen of gedragingen anderen beledigen en/of bedreigen, kan door of namens het bestuur de toegang tot het stichting IBCE worden ontzegd. Deze ontzegging zal aan de politie worden gemeld. 
 • Discriminatie naar geslacht, cultuur, politieke voorkeur, huidskleur, seksuele geaardheid, religie, pesten  of anderszins wordt niet getolereerd. Ook hiervoor geldt dat personen de toegang kan worden ontzegd. 
 • Van elke vorm van geweld of bedreiging met geweld wordt aangifte gedaan bij de politie. 
 • In/bij St. IBCE  geldt een algeheel rookverbod in het gebouw en op het schoolplein. Dit verbod geldt tevens voor de E-Sigaret. 
 • Er worden in het gebouw geen alcoholische dranken verstrekt. Het is evenmin toegestaan zelf meegebrachte alcoholische dranken in het gebouw/op het schoolplein van IBCE te gebruiken. 
 • Een ieder moet een cursus of activiteit bij Stichting IBCE kunnen volgen/verrichten zonder overlast van anderen te ondervinden. Op aanwijzing van of namens het bestuur  dient een persoon de overlast te staken. 
 • De Stichting IBCE  is een fijne plek om te vertoeven. Echter, het is niet toegestaan om zich gedurende de gehele dag zonder duidelijke reden in de ontmoetingsruimte te bevinden. Men dient na verloop van tijd het pand weer te verlaten, het is geen hangplek. 
 • Binnen de stichting mogen geen soft- of harddrugs worden gebruikt of verhandeld. 
 • Het is niet toegestaan om e-mail of internet van stichting IBCE  te gebruiken voor het verzenden of downloaden van berichten met een pornografische, racistische, religieuze, discriminerende, beledigende of aanstootgevende inhoud. 
 • Het is niet toegestaan om berichten te verzenden   een (seksueel) intimiderende inhoud of berichten die (kunnen) aanzetten tot haat en geweld. 
 • Boetes die aan het bestuur van de Stichting IBCE worden opgelegd wegens een veroorzaakte overtreding door een medewerker, vrijwilliger, huurder of bezoeker van een wettelijk voorschrift, zullen volledig worden verhaald op de overtreder. 
 • Honden zijn niet toegestaan in het pand. Ook het meenemen van overige huisdieren is niet toegestaan. 
 • Gebruik alleen de spullen die van jou/activiteit zijn.  
 • Het is niet toegestaan om zonder overleg met het medewerkers/ bestuur het gebouw te voorzien van posters/stickers en of andere permanente goederen op of aan de wanden van het gebouw van Stichting IBCE. 
 • Na de activiteit dien je de ruimte achter te laten zoals je het hebt aangetroffen. Inclusief de keuken en het speelplein. 
 • Schade aan of diefstal van eigendommen of duurzaam bij de Stichting IBCE in gebruik zijnde goederen wordt verhaald op de veroorzaker(s)/pleger(s). 
 • De hoofdingang alsmede alle nooduitgangen dienen te allen tijde vrij te zijn van obstakels. 
 • Vrijwilligers zijn niet gerechtigd om, op wat voor manier dan ook, namens de stichting IBCE  naar buiten te treden met informatie. Eventuele persberichten en andere publicitaire uitingen worden alleen in overleg met het bestuur openbaar gemaakt. 
 • Het alarm van de Stichting IIBCE dient van 10:00 uur tot 21:00 uur uitgeschakeld te zijn. Mocht je na die tijd gebruik willen maken van de gebouw, dan graag in overleg met je bestuur. 
 • Vrijwilligers zijn niet gerechtigd overeenkomsten te ondertekenen en verplichtingen aan te aan met derden namens Stichting IBCE.  
 • Tijdens activiteiten zijn altijd meer  dan 3  medewerkers aanwezig.  
 • Iedereen die werkt of structureel aanwezig is op een IBCE locatie voor activiteiten heeft een VOG verklaring (via Stichting IBCE). 
   
 • Tijdens openingsuren is altijd 1 verantwoordelijke medewerker of bestuurslid  aanwezig. 
 • Tijdens de activiteiten moet één persoon met EHBO certificaat aanwezig zijn. 
 • Bij calamiteiten dienen de instructies van of namens het bestuur strikt te worden opgevolgd.  
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram