23 december 2017

Multiculturele maaltijd

Met onze multiculturele maaltijden brengt Stichting IBCE ontmoetingen tussen ouderen van alle culturen tot stand. Het  doel van dit project is om ouderen, migranten/vluchtelingen en vrouwen uit diverse culturen een ontmoetingsplek te geven in het wijkcentrum de Plint.

We willen de afstand tussen migranten-  en autochtone ouderen uit de wijk verminderen  door hen met elkaar in contact te brengen. Daarnaast vinden wij het belangrijk om eenzaamheid onder ouderen te verminderen.

Vanuit de gedachte dat eten verbindt, biedt Stichting IBCE ouderen zo een kans om uit hun isolement te komen en de draad weer op te pakken. Het is een welkome afwisseling tijdens een soms eenzaam  bestaan.

Bij de multiculturele maaltijden komen de gesprekken makkelijk op gang. Als je samen aan iets werkt, de boodschappen doet, samen kookt en tot slot samen opeet is de beste manier om sociale banden aan te halen.

E.e.a. wordt grotendeels begeleidt door de vrijwilligers, voor wie het project een zinvolle tijdsbesteding is. Veel vrijwilligers verkeren op enige afstand van de arbeidsmarkt, of hebben anderszins behoefte om maatschappelijk actief te zijn.

Ouderen komen via dit project ook in aanraking met vrijwilligerswerk en andere activiteiten in het wijkcentrum. De keuken en aanschuiftafel van stichting IBCE wordt zo een plek waar mensen elkaar inspireren en nieuwe perspectieven ontstaan. Stichting IBCE wil de energie aanboren die in buurten aanwezig is bij oudere bewoners en oudere vrijwilligers.

Wanneer?

·         Iedere 1e en 3e dinsdag van de maand van 17.30 uur tot 21.00 uur in WDC de Plint, Prins
Frederiklaan 7, Leidschendam-Noord.

·         Een maaltijd kost €5,00 per persoon.

·         Houders van de Ooievaarspas betalen € 2,50,-.

Vooraf aanmelden & direct betalen bij heer Gerard Kranenburg, tel: 070-3011750

U kunt u ook aanmelden via e-mail naar [email protected] of bel mw. Zeynep H. Killi (06 – 5534 4469).

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram