28 juli 2019

Penningmeester Stichting IBCE

Het oogmerk van de stichting
De Stichting Interculturele Bevordering Contact & Educatie (IBCE) is een multiculturele welzijnsorganisatie, opgericht in augustus 2001 door allochtone en autochtone studenten uit het hoger en wetenschappelijk onderwijs. Het is een vrijwilligersorganisatie die de status heeft van  Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Al sinds de oprichting brengen wij diverse groepen mensen binnen de gemeente Leidschendam-Voorburg bij elkaar. Onze activiteiten variëren van huiswerkbegeleiding tot Internationale vrouwendag, maar bij ons is iedereen welkom. Wij richten onze activiteiten op ontmoetingen tussen 'oude' en 'nieuwe' Nederlanders in Leidschendam-Voorburg, met bijzondere aandacht voor kinderen, jongeren en vrouwen (vluchtelingen) die in een achterstandspositie verkeren.

De werkzaamheden van de Stichting vinden plaats op het snijvlak van de privéwereld van de jongeren, het gezin en de school. Kort samengevat: de stichting wil een bijdrage leveren aan integratie.
Stichting IBCE streeft dit doel na door actief te zijn in het maatschappelijke veld en richt zich onder meer op actuele thema's, het sociale leven, (vrouwen-) emancipatie, participatie, de interculturele dialoog en inburgering.
We laten nieuwe en gevestigde Leidschendam-Voorburgers met elkaar kennis maken op het gebied van kunst en cultuur, door middel van bijvoorbeeld film, kleding en koken, en door het organiseren van activiteiten vóór en dóór jongeren.
Bij ons vormt educatie het primaire aandachtspunt. Kennis is niet alleen macht, maar voor jongeren een onmisbare sleutel voor de toekomst. We werken vooral met groepen waarvan de leden woonachtig zijn in de wijk Prinsenhof in Leidschendam. De jeugd van 6 tot 18 jaar vormt onze primaire doelgroep en daaronder vooral de kinderen uit migranten- en vluchtelingen gezinnen, die een grotere afstand hebben tot de Nederlandse samenleving. IBCE schept graag meerwaarde voor deze kinderen en de gezinnen, waartoe ze behoren. Schoolloopbaanbegeleiding en het huiskamerproject vromen de belangrijkste reguliere, wekelijkse activiteiten van de stichting.

Taken van de penningmeester:

De penningmeester maakt deel uit van het bestuur van de stichting. Als penningmeester ben je primair verantwoordelijk voor een duidelijk afgebakend takenpakket.

Het takenpakket bestaat uit

  • Verzorgen van de financiële administratie (desgewenst met behulp van een boekhoudpakket (tijdsbeslag circa 2 uur per week),
  • Verzorgen van financiële overzichten, begrotingen en realisatie-overzichten (tijdsbeslag 2 uur per maand),
  • Deelnemen aan bestuursvergaderingen (tijdsbeslag 2 uur per maand),
  • Gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan het bestuur (niet beperkt tot het financiële beleid).

Wij zoeken een enthousiaste vrijwilliger, die een aantal jaren het bestuur wil versterken met financiële kennis en vaardigheden. De stichting werkt voornamelijk met (onbezoldigde) vrijwilligers. De gemeente Leidschendam-Voorburg heeft een verzekering voor vrijwilligers.

Informatie en solliciteren

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jan Nienhuis, voorzitter. Bij interesse verzoeken wij u een mail, voorzien van uw motivatie en een CV, aan hem te sturen (06 38050775), [email protected])

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram